Je laten vaccineren: hoe werkt dat?

Herfstvaccinatie 2022

Het uitnodigen voor de herfstvaccinatie 2022 verloopt in verschillende fasen:

  • 65-plussers, zorgverleners, personen met een verminderde immuniteit of risicofactoren worden eerst uitgenodigd.
  • Daarna krijgt de rest van de bevolking (18+) een uitnodiging waarmee ze een afspraak kunnen maken in het vaccinatiecentrum.

Je kan een afspraak maken in het vaccinatiecentrum zodra je je persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen.

Uitnodiging en registratie

  • Je wordt per brief uitgenodigd. Als de overheid van jou ook een e-mailadres of gsm-nummer heeft, krijg je ook een e-mail en/of een sms met de uitnodiging.
  • Bevestig je afspraak voor je eerste en tweede prik online via laatjevaccineren.be. Lukt online bevestigen niet? Bel dan naar het Infocenter Vaccinatie: 0800 93 023.
  • Als je niet beschikbaar bent op de voorgestelde dag, kan je je afspraak verplaatsen naar een andere dag. Je kan ook laten weten dat je niet gevaccineerd wil worden.
  • Zo ziet je uitnodiging eruit.

Bekijk het filmpje: wanneer kom je aan de beurt?

Bekijk het filmpje: hoe kan je je afspraak bevestigen?

Bekijk het filmpje: Is het wel veilig in het vaccinatiecentrum?

Bekijk het filmpje: Hoe lang op voorhand mag je naar het vaccinatiecentrum komen?


In het vaccinatiecentrum: welke stappen doorloop je?

1. Onthaal

Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker controleert je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie.

2. Registratie en administratie

Bij de registratie geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand.

3. Vaccinatie

Je gaat naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert. Je vaccinatie wordt hier ook geregistreerd.

4. Wachtruimte

Na de vaccinatie mag je nog een kwartiertje rust nemen in de wachtruimte, onder toezicht van een arts.

Bekijk het filmpje: hoe verloopt de vaccinatie?

Bekijk het filmpje: wat trek je best aan als je je laat vaccineren?